top of page
יחידת מגורים. תחנת מחקר מדברית
יחדה עצמאית, קומפקטית, אקולוגית ויעילה,
אשר לא משאירה טביעת רגל בטבע
מתכנן: יגור אדמוביץ'
מנחה: דן פרייס
2016
bottom of page