top of page

גן ארועים | אדם, טבע ועיר | ואדי לוטם, חיפה

פרויקט גמר באדריכלות

מתכנן: יגור אדמוביץ'

מנחה: אירית צרף נתניהו

2018

0 cover.jpg
2.jpg
3.jpg
12.jpg
15.jpg
18.jpg
21.jpg
22.jpg
24.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
30.jpg
32.jpg
31.jpg
34.jpg
36.jpg
38.jpg
40.jpg
42.jpg
43a.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
51.jpg
49.jpg
50.jpg
z cover.jpg
bottom of page